Directory

Name Room @iisc.ac.in Phone 2293XXXX
Abhik Choudhury E313 abhiknc 2683
Abinandanan TA E310 abinand 2676
Aloke Paul E308 aloke 3242
Ashok M. Raichur A212 amr 3238
Atul H. Chokshi A102 achokshi 2684
Avadhani GS E306 gsa 3246
Jayaram V C106 qjayaram 3243
Chandan Srivastava E410 csrivastava 2834
Chattopadhyay K A210 kamanio 23601991, 2262
Deshpande RJ E312 rjd 3237
Dipankar Banerjee C207 dbanerjee 2558
Govind S. Gupta A204 govindg 3240
Jacob KT A209 katob 2494
Jayaram V C106 qjayaram 3243
Karthikeyan S B214 karthik 2513
Kaushik Chatterjee kchatterjee 3408
Natarajan KA C201 kan 2679
Padaikathan P B103 padai 2677
Praveen C E311 praveen 2627
Praveen Kumar E411 praveenk 3369
Rajeev Ranjan E408 rajeev 2989
Ranganathan S A208 rangu 23518521(R)
9880397490(M)
Ravi Raju E307 rravi 3244
Sai Gautam G E406 saigautamg 2342
Satyam Suwas, Chair A207 satyamsuwas 3245, 2682
Subodh Kumar A211 skumar 3239
Subho Dasgupta E413 dasgupta 2455
Subramanian S A205 ssmani 2261
Surendra Kumar M E407 skmakineni 3706
Suryasarathi Bose sbose 3407
Name Room @iisc.ac.in Phone 2293XXXX