List of Manish Narayan Fund Awardees

2015
Mr. Biswaranjan Dash (KS)
Mr. Chandra Shekhar P
Ms. Divyasaree C. Prabhakaran (SS)
Ms. Priyanka Kantibhai Agrawal (DB)
Mr. Rajeev J Mudakavi (AMR)
Ms. Rani Rohini
Mr. Rajib Kalsar
Mr. Shanoob B (DB)
Mr. Subham Mridha (KS)

2014
Mr. Atanu Chaudhuri (SSU)
Ms. Khadija Kanwal Khanum (PCR)
Ms. Kiruthika P (AP)
Ms. Priti Xavier (SSB)
Ms. Sangeeta Santra P (AP)
Mr. Saravanan S (PCR)
Mr Sri Raghunath Joshi (KS)
Mr. K.S. Vinay (DB)

2013
Mr. K. Ajay Kumar (RRN)
Mr. Arun Dhumal Rao (RRN)
Ms. Ashwini N Mallya (PCR))
Mr. Chandra Sekhar Tiwary (KC)
Ms. V. Kothai (RRN)
Ms. Krishna R (AMR)
Mr. G.R. Krishna Yaddanapudi (DB)
Mr. Midhun Ben Thomas (AMR)
Mr. Rajasegaran E (AMR)
Mr. Rajendra Kurapati (AMR)
Mr. Soumitra Roy ( KS)
Ms. Soumya S. Bhat (URM)

2012
Mr. Badari Narayana Aroor Rao (RRN)
Mr. Gaurav Singh (URM)
Mr. G. Hariprasad (AHC)
Mr. Kirtiman Deo Malviya (KC)
Ms. Nagamani Jaya B (VJ)
Mr. Rajesh Korla (AHC)
Mr. Ranjith K (PCR)
Mr. Satyajit Gupta (PCR)
Mr. Shailesh Kumar Singh (KC)
Mr. Shyam Kanta Sinha (KC)
Mr. Surendra Kumar. M (KC)
Mr. Venkata Vamsi Koruprolu (KS)

2011
Mr. S. Anandhakumar (AMR)
Mr. R. Lakshmi Narayan (URM)
Ms. Maya Kini K (AHC)
Mr. Olu Emmanuel Femi (KC)
Mr. Praveena M (VJ)
Mr. Shibayan Roy (SSU)
Mrs. Sudha J. (SK)

2010
Mr. Korimilli Eswara Prasad (URM)
Mr. Madhavan Radhakrishnan (SSU)
Ms. Soma Prasad (AP)
Mr. Soupitak Pal (VJ)

2009
Mr. Arindam Paul, (VJ)
Ms. Divya V.D (AP,URM)
Mr. Rajdip Mukherjee (TAA)

2007
Ms. Indrani Sen (URM)
Mr. Santonu Ghosh (AHC)

2006
Mr. Debdutt  Patro

2005
Ms. Aditi Datta
Mr. M.P Gururajan
Ms. Krishani Biswas
Mr. Murali P
Mr. Partha Patra
Mr. L. Saravanan
Mr. Saswata Bhattacharyya

2004
Mr. Sibasis Acharya
Ms. Tripti Biswas

2003
Mr. Ravisankar Kottada
Mr. Rejin Raghavan
Mr. Satya Swaroop

2002
Mr. Ramanarayan
Ms. Victoria Bhattacharya

2000
Ms. T.V. Anuradha
Mr. M.P Gururajan
Mr. B. Sudheer
Ms. Victoria Bhattacharya