M.Tech 2017-19

Sl No Name of the Students Supervisors
1.      Shreehard Sahu Vikram Jayaram
2.      Shubham Jain Praveen Kumar
3.      Nagur Shahidsha Kaushik Chatterjee
4.      Ravi Kumar Singh Abhick N Choudhury
5.      Abhilash Agnihotri Ravi R & Praveen Kumar
6.      Kayyam Sai Pranay Teja G.S. Avadhani & Satyam Suwas
7.      Somasish Bhowmick Abhick N Choudhury
8.      Arnab Chatterjee Aloke Paul
9.      Yadvendra T.A. Abinandanan
10.   Chinmay Nitin Dahale A.H. Chokshi
11.   Cherukupally Venkat   Nikhil Kumar Subho Dasgupta
12.   Saurabh Kumar Suryasarathi Bose
13.   Sonu Chandan Srivastava
14.   Samarjeet Kumar Singh Rajeev Ranjan