The UG Class of 2016

Here’s the list of UG students in the 2012-16 batch:

 1. Abhinav Kumar Maurya
 2. Abhishek Kumar
 3. Abinash Kumar
 4. Amlan Das
 5. Ananya Aishwarya
 6. Arvind
 7. Chanchal Soni
 8. Debaditya Chatterjee
 9. ganapati Rabha
 10. Gandi Mounika
 11. George Yumnam
 12. Ghule Siddharth Sambhaji
 13. K. Ashwin Lakshmi Narayanan
 14. Kartik Akhoon
 15. Kshitu Yadav
 16. M. Prabhuram
 17. Malavarappu Monika
 18. Mogli Ratan Venkatesh
 19. Nartu Mohan Sai Kiran Kumar Yadav
 20. Neethu K. Varghese
 21. Nidhin Kurian Kalarickal
 22. Raghava Nikhil Siddharth
 23. Raj Gautam
 24. Saurabh Anand
 25. Shashank H.R.
 26. Shinde Shalaka Vilas
 27. Shinjini Biswas
 28. Utkarsh Vijay
 29. Vikas Jangid
 30. Vivek Kumar Gupta