Donors: Manish Narayan Memorial Fund

 • Anuradha, Ashok Kumar Ray
 • Balaji Viswanathan, S.Baranidharan, Bhanu Prasad
 • Deepa Srinivasan, M.Divakar
 • B.Ganesh, George K., Gopal Hariharan
 • Harsha
 • Jaydeep Sarkar, T.Jayaprakash (JP), Jayashree, Joe Michael
 • K.Krishna (KK)
 • Lakshmi, Lakshmi Narasimhan, V.Laxminarayan
 • Matheswaran Marudachalam, M.Matheswaran, N.K.Mukhopadhyay, R.Mukundan (Mukku), Murali (PC)
 • P.Nagarajan, Nagendra Nagabhushana, Narayanaswamy
 • Pavan Kumar Sharma
 • S.Raghunath, Rajkumar Rammohan, V.K.Raju, S.Ramanathan, Rao Tummala, C.S.Ravi, S.Ravi (S), V.A.Ravi
 • Sanjai, Sanjeev, Sankaranarayanan Balasubramanian, A.Saravanan, Shankaraman, Sheikh Manjura Hoque, V.Shivakumar, Srikant Gollapudi, B.Srinivasan, V.Srinivasan (Karupu), V.Srinivasan (olli), Srinivasa Rao Boddapti, Sudhir,¬†Sudiptha Pramanik
 • Thyagarajan
 • Ch.Udaya Bhaskar
 • K.K.Venkataraman (KKV), V.Vijayalakshmi

ICMR-2016 (Conference), Design 2007 (Conference), Perspectives in Physical Metallurgy and Materials Science (Conference), Light Materials Science & Technology (Conference), Quasicrystals (Conference), Nano2006 (Conference), Grant from Indian Institute of Science